Logo GaudiRfoto
CD gaidiRfoto 2013

GAUDIRFOTO 2013

Gaudir de la fotografia

En la presentació del nostre Saló Internacional de Fotografia GaudiRfoto 2013 apostàvem per portar el nom de Gaudir i Reus arreu del món i per gaudir de la fotografia. Per això vam crear aquest acrònim de GaudiRfoto que volia denotar gaudi de la fotografia i reivindicació del nostre reusenc més internacional, Gaudí.

Una vegada rebudes totes les obres que els artistes d’arreu del món ens han confiat i fet el veredicte pensem que la crida ha cobert totes les nostres expectatives amb escreix ja que hem rebut 5299 obres de 509 artistes de 61 països de tot el món.

Aquest èxit ens encoratja, doncs, a seguir el camí que ens vam marcar quan vam crear la plataforma FotoArtReus. Així doncs esperem tornar-nos a retrobar la primavera de 2014 amb GaudiRfoto 2014.

Gràcies a tots els que compartiu aquest projecte amb nosaltres.

Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP , EsFAIP
Comissari de GaudiRfoto, Fotosport i Europa.